Informacja o plikach cookie

OK Używamy cookies, żeby lepiej dostosować WayMore do Twoich potrzeb. Klikając ‘OK' zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI SERWISU
waymore.pl
z dnia 29 września 2016

  1. Dla celów niniejszej Tabeli Opłat i Prowizji, wszystkie definicje przyjmują znaczenie takie jak w aktualnie obowiązującym Regulaminie Waymore.
  2. Prowizja od wpłat dokonanych przez Wspierających za pośrednictwem Serwisu stanowiąca wynagrodzenie Operatora zależy od końcowego sukcesu Wyzwania. Jeśli zbiórka przekroczy zadeklarowany wcześniej próg, wyniesie on 6%, w przeciwnym wypadku - jeśli kwota wsparcia będzie niższa od zadeklarowanego progu - będzie to 10% wpłaty.
  3. Tabela wchodzi w życie z dniem 29 września 2016.
  4. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany opłat i prowizji, o czym poinformuje zainteresowane strony najpóźniej na 7 dni od wejścia w życie zmian.
    1. W przypadku zmiany prowizji od wpłat dokonanych przez Wspierających, Operator naliczy prowizję od każdej wpłaty po stawce, jaka obowiązywała w dniu zaksięgowania wpłaty u Pośrednika Płatności.