Informacja o plikach cookie

OK Używamy cookies, żeby lepiej dostosować WayMore do Twoich potrzeb. Klikając ‘OK' zgadzasz się na ich użycie zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Fundacja Zmieńmy Świat

Fundacja Zmieńmy Świat

Naszą misją i celem jest stworzenie humanitarnego i sprawiedliwego świata dla ludzi i nie-ludzi, wolnego od okrucieństwa i wyzysku. Chodzi nam o kształtowanie świadomości która pozostaje w ostrej sprzeczności z dominującym światopoglądem społeczeństw technokratyczno-przemysłowych, który przyznaje ludziom status jednostek wyobcowanych i zasadniczo odmiennych od pozostałej Natury, stojących wyżej i władających pozostałą częścią stworzenia.

Naszym celem jest nastawione pozytywnie do świata zwierząt i przyrody, pozbawione obsesji dominacji społeczeństwo. Wszystkim stworzeniom należy się takie samo prawo do życia. Musimy nauczyć się szanować świat zwierząt i przyznać im takie samo prawa do życia. Jest to paląca kwestia, nie do rozwiązania kiedyś w przyszłości, ale teraz, dzisiaj. Odwlekanie tego na jutro, na kiedyś, to zgoda na dalsze cierpienie i eksploatacje naszych "mniejszych braci"

 • Ważne są czyny, działanie.
 • Co możemy więc zrobić?
 • Jak możemy doprowadzić do tej zmiany?
 • Poprzez dokonywanie dobrych, świadomych wyborów.
 • Wybory jakich dokonujesz każdego dnia, wpływają na to jaki jest i jaki będzie świat.
 • Przyszłość kształtujemy dokładnie teraz. W tej chwili.
 • Kształtujesz przyszłość przez to co teraz myślisz I robisz.
 • Przez to jakiego wyboru dokonasz teraz.

FUNDACJA ZMIEŃMY ŚWIAT jest organizacją pozarządową, utworzoną na terenie Tarnowa w 2002 roku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000124918. Status organizacji pożytku publicznego fundacja otrzymała w 2004 roku.

Celem naszej Fundacji jest:

 • działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 • działania na rzecz dobrostanu zwierząt
 • pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym
 • działania przeciw zabijaniu zwierząt dla futer, sportu, wykorzystania dla rozrywki
 • edukacja na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami
 • działanie na rzecz propagowania zasad ekologii głębokiej
 • ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie
 • propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia
 • promowanie i organizacja wolontariatu
 • wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
Zebrane środki

Ta organizacja zebrała już 0 zł.