Cookie notification

OK We use cookies to better customise WayMore for you. By clicking ‘OK’ you agree to using cookies according to our Privacy Policy.

Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" - Oddział Warszawski

Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" - Oddział Warszawski

Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa jako NZOZ od 1994 roku. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei"- Organizację Pożytku Publicznego. Druga przychodnia Stowarzyszenia mieści się w Krakowie. Przewodniczącym Stowarzyszenia jest prof. Zbigniew Chłap, Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego dr Maria Sielicka-Gracka, Kierownikiem Przychodni w Warszawie mgr Agnieszka Fill

Pomagamy pacjentom bezdomnym i wszystkim nieubezpieczonym, którzy wymagają pilnej opieki medycznej. Lekarze-wolontariusze to interniści (w tym kardiolog i pulmonolog), chirurdzy, psychiatrzy, stomatolodzy oraz dermatolog. Dodatkowo, chorzy otrzymują profesjonalną opiekę pielęgniarską. Nasza praca polega na diagnozowaniu i doraźnym leczeniu pacjentów. Chorych w razie potrzeby zaopatrujemy również w środki higieniczne oraz odzież. Ważna dla naszych pacjentów jest także zmiana opatrunków, którą wykonujemy codziennie.

Przychodnia mieści się w baraku, który dzięki pomocy osób serdecznych ociepliliśmy i otynkowaliśmy. W tym niewielkim budynku znalazło miejsce 5 gabinetów lekarskich, w tym 2 zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny, magazyn i archiwum. Działalność przychodni jest niestety tylko częściowo finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Pozostałe środki uzyskujemy od darczyńców.

Collected money

This charity has already collected 3665 zł.