Cookie notification

OK We use cookies to better customise WayMore for you. By clicking ‘OK’ you agree to using cookies according to our Privacy Policy.

Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu

Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu

Ludowy Zespół Sportowy w Samborcu jest masowo – wyczynową społeczną organizacją sportową zajmującą się upowszechnianiem i organizowaniem kultury fizycznej i sportu.

Celem Ludowego Zespołu Sportowego jest propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu, oraz stwarzanie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu, objęcie kulturą fizyczną jak najszerszych kręgów mieszkańców Gminy Samborzec. Podnoszenie ich poziomu sportowego w celu ustanowienia nowych rekordów Zespołu, okręgu i ogólnopaństwowych, a tym samym przyczynianie się do tego by Rzeczpospolita Polska osiągała w świecie jak najlepsze wyniki sportowe.

Collected money

This charity has already collected 0 zł.