Cookie notification

OK We use cookies to better customise WayMore for you. By clicking ‘OK’ you agree to using cookies according to our Privacy Policy.

Fundacja Zmieńmy Świat

Fundacja Zmieńmy Świat

Naszą misją i celem jest stworzenie humanitarnego i sprawiedliwego świata dla ludzi i nie-ludzi, wolnego od okrucieństwa i wyzysku. Chodzi nam o kształtowanie świadomości która pozostaje w ostrej sprzeczności z dominującym światopoglądem społeczeństw technokratyczno-przemysłowych, który przyznaje ludziom status jednostek wyobcowanych i zasadniczo odmiennych od pozostałej Natury, stojących wyżej i władających pozostałą częścią stworzenia.

Naszym celem jest nastawione pozytywnie do świata zwierząt i przyrody, pozbawione obsesji dominacji społeczeństwo. Wszystkim stworzeniom należy się takie samo prawo do życia. Musimy nauczyć się szanować świat zwierząt i przyznać im takie samo prawa do życia. Jest to paląca kwestia, nie do rozwiązania kiedyś w przyszłości, ale teraz, dzisiaj. Odwlekanie tego na jutro, na kiedyś, to zgoda na dalsze cierpienie i eksploatacje naszych "mniejszych braci"

 • Ważne są czyny, działanie.
 • Co możemy więc zrobić?
 • Jak możemy doprowadzić do tej zmiany?
 • Poprzez dokonywanie dobrych, świadomych wyborów.
 • Wybory jakich dokonujesz każdego dnia, wpływają na to jaki jest i jaki będzie świat.
 • Przyszłość kształtujemy dokładnie teraz. W tej chwili.
 • Kształtujesz przyszłość przez to co teraz myślisz I robisz.
 • Przez to jakiego wyboru dokonasz teraz.

FUNDACJA ZMIEŃMY ŚWIAT jest organizacją pozarządową, utworzoną na terenie Tarnowa w 2002 roku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000124918. Status organizacji pożytku publicznego fundacja otrzymała w 2004 roku.

Celem naszej Fundacji jest:

 • działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
 • działania na rzecz dobrostanu zwierząt
 • pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym
 • działania przeciw zabijaniu zwierząt dla futer, sportu, wykorzystania dla rozrywki
 • edukacja na rzecz właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami
 • działanie na rzecz propagowania zasad ekologii głębokiej
 • ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie
 • propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia
 • promowanie i organizacja wolontariatu
 • wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
Collected money

This charity has already collected 0 zł.