Cookie notification

OK We use cookies to better customise WayMore for you. By clicking ‘OK’ you agree to using cookies according to our Privacy Policy.

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

Opieką obejmujemy ponad stu trzydziestu pacjentów dziennie, zapewniając pełną pomoc lekarską i pielęgniarską, jak również niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w ich domach. Pacjentom i ich rodzinom zapewniamy również wsparcie duchowe i socjalne tak bardzo potrzebne w najtrudniejszych chwilach związanych z cierpieniem i śmiercią najbliższej osoby.

Naszymi pacjentami są osoby w terminalnej fazie choroby nowotworowej, charakteryzującej się wielkim cierpieniem fizycznym z powodu straszliwych bólów ogarniających z reguły całe ciało oraz cierpieniem psychicznym spowodowanym ogromną niepewnością i lękiem o  los swój i najbliższych.

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej jest instytucją powołaną przez Prymasa Polski dnia 2 października 1996r, do sprawowania opieki hospicyjnej nad ludźmi umierającymi na chorobę nowotworową na terenie lewobrzeżnej Warszawy.

Dzięki wsparciu darczyńców możemy objąć opieką większą liczbę pacjentów spośród oczekujących w kolejce na pomoc. Dla rodzin dotkniętych  bólem choroby nowotworowej to bezcenna nadzieja na godne przeżycie tych najtrudniejszych chwil w ich życiu. Państwa dar sprawi, że jeszcze zdążymy im pomóc.

Collected money

This charity has already collected 6850 zł.